12 27,2022

DÆKMÆRKAT I HENHOLD TIL FORORDNING 2020/740

Det nye dækenergimærkat, der tages i brug 1. maj 2021, angiver en fælles klassifikation af dækkenes ydeevne med hensyn til rullemodstand, bremsning på våde overflader og ekstern støj. Derudover angiver mærkatet indikationer på dækkenes ydeevne i kraftig sne og på is. Mærkatet hjælper forbrugerne med at træffe velovervejede beslutninger, når de køber dæk, da de nemt kan sammenligne dækkene og basere deres foretrukne valg på disse givne parametre.

The New EU Tyre Label

 

Hvorfor har vi (dæk)energimærkater?

EU har forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser (GHG) fra transport frem mod 2050 med minimum 60 % i forhold til niveauet i 1990. Vejtransport er ansvarlig for ca. 22 % af EU's samlede drivhusgasemissioner og derfor spiller en reduktion af CO2-emissionerne fra vejtransport en stor rolle i opfyldelsen af disse mål. Samtidig vil mærkatet tvinge producenterne til at være innovative for at få deres dæk til at fremstå som de bedste i deres klasse ved at være mere brændstofeffektive, mere sikre og mere støjsvage.

A002-B_Tyre_label_infographic_1920x1024

 

Hvad er nyt/hvad er ændret?

 • For hvert dæk er der inkluderet en QR-kode, der linker til det europæiske produktregister (EPREL), der validerer de data, der er angivet på mærkatet.
 • I henhold til den nye forordning (downloadknap, se vedhæftede PDF-fil) er der også mærkater til lastbil- og busdæk (dækklasse C1, C2 og C3)
 • Dæktype/modelidentifikator er inkluderet (= artikelnummer / EAN-kode)
 • Yderligere muligheder for at inkludere ikoner, der vedrører ekstreme sneforhold (3PMSF) og/eller vejgreb på is (gælder kun C1-dæk).
 • Klassificering af rullemodstand og vejgreb på våde vejbaner er ændret: fra 7 til 5 klassificeringer.
  •  Klasse D er ikke længere tom (gælder kun C1- og C2-dæk)
  •  D er det nye E
  •  F og G slås sammen med E
 • Lydkurvesymbolet erstattes af en A-, B-, C-klassifikation
A002-A_Tyre_label_infographic_1920x1024

 

De fem komponenter i det nye EU-dækmærkat

1. Rullemodstand / brændstofeffektivitet
Lavere rullemodstand sparer brændstof. Værdierne A til E angiver effekten på brændstofforbruget fra lavt til højt.

2. Vejgreb på våd vejbane / bremseevne
I kategorien "Vejgreb på våd vejbane" angiver klassifikationen A til E den relative bremseafstand fra kort til lang på en våd vejbane.

3. Udvendigt støjniveau
Det udvendige støjniveau, der måles i dB, opdeles i tre klassifikationer fra A til C, hvor A står for lav støjforurening og C for høj støjforurening i forhold til miljøet. NB: Udvendig støj har ikke en direkte sammenhæng med køretøjets støj i kabinen.

4. Vejgreb i sne
Hvis det er relevant, angiver "Three Peak Mountain Snowflake"-symbolet (eller 3PMSF), at produktet er klassificeret som et dæk til brug under ekstreme sneforhold i overensstemmelse med den strengeste europæiske lovgivning (R117). Alle Vredesteins vinter- og helårsdæk bærer 3PMSF-mærket.

5. Vejgreb på is*
Dækmærkatet på et dæk, der opfylder minimumsstandarderne for vejgreb på is, skal være forsynet med det relevante piktogram.

*Dæk med klassifikation Vejgreb på is er specielt designet til kørsel på veje med is og sammenpresset sne og må kun anvendes under ekstreme vejrforhold. Brug af dæk med klassifikation Vejgreb på is i mindre krævende vejrforhold (f.eks. i regn eller ved højere temperaturer) kan medføre nedsat ydeevne, især i forhold til vejgreb på våde overflader, manøvrering og slitage.

Produktinformationsark

Det nye produktinformationsark (PIS) genereres i EPREL-databasen på baggrund af oplysningerne fra dækproducenten. Det omfatter:

 • Informationer på EU-dækmærkatet
 • Dato for start af produktionen af produktet (indfasning)
 • Produktets udfasningsdato (hvis den er kendt)

EPREL-database

Det europæiske produktregister for energimærkning (EPREL) giver forbrugerne mulighed for at søge efter og validere energimærkater og produktinformationsark i den verificerede produktdatabase. Ved hjælp af QR-koden på det nye EU-dækmærkat kan forbrugerne få adgang til de tilsvarende dækinformationer og downloade alle relevante oplysninger.

Alle dæk og tilgængelige dækstørrelser skal registreres af leverandørerne (producenter, importører eller autoriserede repræsentanter), før de markedsføres i Europa.

Juridisk bemærkning

Bemærk, at din egen kørselsadfærd har stor indflydelse på brændstofforbruget og trafiksikkerheden. Ud over at vælge dine dæk baseret på kvalitets-, ydelses- og dækenergimærkater skal du være økologisk bevidst, når du kører samt køre ansvarligt og kontrollere dæktrykket regelmæssigt.

Flere oplysninger

Yderligere oplysninger om det nye europæiske dækenergimærke findes på Europa-Kommissionens officielle hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål besvaret af Europa-Kommissionen.

Vredestein

Modtag vores seneste nyheder og opdateringer