VILKÅR OG BETINGELSER

Når du besøger, gennemser og/eller benytter AVBV's hjemmesider, accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser:

 1. AVBV gør sig rimelige bestræbelser på at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside.
 2. Hjemmesiden leveres til dig uden nogen former for garantier (hverken udtrykkelige eller underforståede), og din brug af AVBV's hjemmeside og dens indhold er helt på egen risiko. Især skal du være opmærksom på de risici, der er forbundet med brugen af internettet. AVBV påtager sig intet ansvar for funktioner på AVBV's hjemmeside og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for eventuelle tekniske problemer (herunder, men ikke begrænset til, orme og vira), som du måtte opleve med hjemmesiden, eller for inkompatibilitet mellem hjemmesiden og dit udstyr, din software eller dine telekommunikationsforbindelser. 
 3. AVBV kan ikke holdes ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for direkte skader, følgeskader eller hændelige tab eller skader (herunder, men ikke begrænset til, tab af indtægt, tab af fortjeneste, tab af forventede besparelser og spildte udgifter) eller for andre indirekte tab af nogen art, som opstår som følge af eller er relateret til brugen af AVBV's hjemmeside.
 4. Alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker i materiale publiceret af eller på vegne af AVBV på hjemmesiden (f.eks. tekst og billeder) ejes af AVBV og/eller AVBV's licensgivere/sponsorer. Indholdet på hjemmesiden må ikke reproduceres, ændres, overføres, distribueres, genudgives, downloades, offentliggøres eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, herunder, men ikke begrænset til, elektronisk, mekanisk fotokopiering eller optagelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra   AVBV. Du accepterer, at materiale og indhold på hjemmesiden eller som leveres via hjemmesiden er til din egen personlige brug, og at det ikke må anvendes til kommercielle formål eller distribueres kommercielt. 
 5. Hvis din computer ikke understøtter den nødvendige teknologi, herunder, men ikke begrænset til, kryptering kan du muligvis ikke bruge visse tjenester eller få adgang til visse oplysninger på  hjemmesiden.
 6. Hjemmesiden kan indeholde links til tredjepartshjemmesider. AVBV har ingen kontrol over tredjepartshjemmesider og anerkender dem ikke nødvendigvis. AVBV påtager sig intet ansvar for tredjepartshjemmesider, herunder, men ikke begrænset til, deres indhold, nøjagtighed eller funktion. Derfor anbefaler AVBV, at du omhyggeligt gennemlæser de juridiske bemærkninger på tredjepartshjemmesider og holder dig informeret om ændringer i dem.
 7. AVBV fraskriver sig ethvert ansvar inden for og uden for kontrakt (herunder ansvar for uagtsomhed) eller på anden måde for nøjagtigheden, egnetheden, kvaliteten eller fuldstændigheden af oplysningerne samt værdien og integriteten af varer og tjenesteydelser, der leveres af tredjeparter via  hjemmesiden.
 8. AVBV kan suspendere eller ændre hele eller dele af de tjenester, der tilbydes på sine hjemmesider af en hvilken som helst årsag og når som helst efter eget skøn.
 9. AVBV forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden med ændringer, der træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse af de ændrede vilkår og betingelser på hjemmesiderne.  De ændrede vilkår og betingelser anses for at være accepteret af dig, når du besøger AVBV's hjemmeside.

 

VILKÅR OG BETINGELSER

 

Når du besøger, gennemser og/eller benytter AVBV's hjemmesider, accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser:

 1. AVBV gør sig rimelige bestræbelser på at sikre nøjagtigheden af de oplysninger, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside.

 2. Hjemmesiden leveres til dig uden nogen former for garantier (hverken udtrykkelige eller underforståede), og din brug af AVBV's hjemmeside og dens indhold er helt på egen risiko. Især skal du være opmærksom på de risici, der er forbundet med brugen af internettet. AVBV påtager sig intet ansvar for funktioner på AVBV's hjemmeside og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for eventuelle tekniske problemer (herunder, men ikke begrænset til, orme og vira), som du måtte opleve med hjemmesiden, eller for inkompatibilitet mellem hjemmesiden og dit udstyr, din software eller dine telekommunikationsforbindelser.
   
 3. AVBV kan ikke holdes ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for direkte skader, følgeskader eller hændelige tab eller skader (herunder, men ikke begrænset til, tab af indtægt, tab af fortjeneste, tab af forventede besparelser og spildte udgifter) eller for andre indirekte tab af nogen art, som opstår som følge af eller er relateret til brugen af AVBV's hjemmeside.

 4. Alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker i materiale publiceret af eller på vegne af AVBV på hjemmesiden (f.eks. tekst og billeder) ejes af AVBV og/eller AVBV's licensgivere/sponsorer. Indholdet på hjemmesiden må ikke reproduceres, ændres, overføres, distribueres, genudgives, downloades, offentliggøres eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, herunder, men ikke begrænset til, elektronisk, mekanisk fotokopiering eller optagelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra   AVBV. Du accepterer, at materiale og indhold på hjemmesiden eller som leveres via hjemmesiden er til din egen personlige brug, og at det ikke må anvendes til kommercielle formål eller distribueres kommercielt.

 5. Hvis din computer ikke understøtter den nødvendige teknologi, herunder, men ikke begrænset til, kryptering kan du muligvis ikke bruge visse tjenester eller få adgang til visse oplysninger på  hjemmesiden.

 6. Hjemmesiden kan indeholde links til tredjepartshjemmesider. AVBV har ingen kontrol over tredjepartshjemmesider og anerkender dem ikke nødvendigvis. AVBV påtager sig intet ansvar for tredjepartshjemmesider, herunder, men ikke begrænset til, deres indhold, nøjagtighed eller funktion. Derfor anbefaler AVBV, at du omhyggeligt gennemlæser de juridiske bemærkninger på tredjepartshjemmesider og holder dig informeret om ændringer i dem.

 7. AVBV fraskriver sig ethvert ansvar inden for og uden for kontrakt (herunder ansvar for uagtsomhed) eller på anden måde for nøjagtigheden, egnetheden, kvaliteten eller fuldstændigheden af oplysningerne samt værdien og integriteten af varer og tjenesteydelser, der leveres af tredjeparter via  hjemmesiden.

 8. AVBV kan suspendere eller ændre hele eller dele af de tjenester, der tilbydes på sine hjemmesider af en hvilken som helst årsag og når som helst efter eget skøn.

 9. AVBV forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden med ændringer, der træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse af de ændrede vilkår og betingelser på  hjemmesiderne. De ændrede vilkår og betingelser anses for at være accepteret af dig, når du besøger AVBV's hjemmeside.