12 27,2022

HVORNÅR SKAL JEG UDSKIFTE MINE DÆK?

Det giver god mening at få din dækspecialist til at kontrollere dækkene regelmæssigt. Dette gør det muligt at identificere fejl på et tidligt stadie, hvilket kan forlænge dækkenes levetid og forhindre mange farlige situationer.

Vredestein Tyre Academy Afsnit 4: Hvornår skal du skifte dæk

 

HER ER DE FEM VIGTIGSTE ÅRSAGER TIL AT FÅ REGELMÆSSIG KONTROL:

 

1. Punktering

Moderne bildæk har mange former for beskyttelse mod punkteringer. Hvis du alligevel får en punktering, skal du stoppe kørslen med det samme og skifte dækket. Et fladt dæk skal altid tages af fælgen og kontrolleres for eventuelle yderligere skader. Hvis dækket skal og kan repareres, skal dette gøres hurtigst muligt for at undgå yderligere beskadigelse. Da personen, som udfører eller foranlediger reparationer, er ansvarlig for resultatet, er det vigtigt, at reparationer foretages af certificerede fagfolk. På grund af de meget store kræfter, der er forbundet med kørsel med høj hastighed, fraråder vi at reparere dæk med hastighedssymbolerne W, Y og (Y).

2. Slid ikke dækket længere ned end til det lovbestemte minimum

Selv om den lovbestemte minimumsdybde for slidbanen er 1,6 mm i Europa, anbefaler vi at udskifte dækkene ved en dybde på 2 mm. Mønsterrillerne på et dæk har en slidbaneindikator (TWI). Når slidbanen er slidt ned til indikatorerne, har dækket nået den lovmæssige minimumsgrænse for mønsterdybde.

For vinterdæk er slidgrænsen 4 mm af hensyn til vejrforhold. Vinterdæk med mindre end 4 mm mønsterdybde er i princippet ikke vinterdæk. I nogle lande er dette også fastsat ved lov. Foruden slidbaneindikatoren har vinterdæk også har en Winter Wear-indikator (WWI) med en højde på 4 mm, der angiver grænsen for vinterforhold.

3. Alder

Bildæk er sammensat af forskellige gummikomponenter, som alle udsættes for en vis grad af ældning. Hvordan et dæk ældes afhænger af forskellige faktorer, såsom antal kørte kilometer pr. år, hyppighed og varighed af brug (f.eks. dagligt eller et par gange om året), den kørte hastighed og regelmæssigheden af kontrol af dæktryk. Vejrforhold, dækbelastning (dvs. normal belastning eller maksimal belastning) og hvordan dækket opbevares, når det ikke er i brug, er alle faktorer, der påvirker aldringsprocessen.

Som følge af alle disse forskellige faktorer er det umuligt at sige præcist, hvor mange år eller hvor mange kilometer et bildæk kan bruges. Husk, at jo ældre dækket er, desto større er sandsynligheden for, at det skal udskiftes.

For at et dæk får en så lang levetid som muligt, anbefaler vi, at du får det tjekket regelmæssigt af en dækspecialist og selv kontrollerer dækkene månedligt. Hvis dækmønsterets dybde endnu ikke er nået efter seks år, anbefaler vi at få dækket kontrolleret af en dækspecialist mindst en gang om året.

Bemærk: Vær ekstra opmærksom på dæk beregnet til montering på køretøjer som trailere, campingvogne, autocampere, bådtrailere og hestetrailere. Da dæk i disse anvendelser kun bruges fra tid til anden og konstant er udsat for maksimal belastning under brug, kan de ældes hurtigere.

4. Skader

Visse eksterne faktorer kan beskadige dæk, herunder skarpe genstande som søm og skruer samt kantsten og andre forhindringer. Hvis dækkets karkasse er synligt beskadiget, skal dækket udskiftes. Hvis du er i tvivl, skal du altid få dækket vurderet af en dækspecialist.

5. Ujævn slitage

Ujævn og uregelmæssig slitage kan have mange årsager. Slidbanen på et dæk skal slides jævnt fra den ene dækskulder til den anden. Det skal desuden slides regelmæssigt langs hele omkredsen af dækket. Hvis dækket slides mere på den indvendige eller udvendige dækskulder, kan dette være tegn på et problem med bilens affjedring, eller at sporingen er skævt justeret. Hvis årsagen identificeres og repareres på et tidligt stadie, kan dækket beholdes. Ujævn slitage på tværs af den samlede omkreds af slidbanen kan være et tegn på slidte støddæmpere.

Ud over fejl og mangler er visse typer af biler meget følsomme overfor ujævnt slid. Forhjulstrukne biler er generelt mere modtagelige for ujævn slitage på bagakslen og baghjulstrukne biler på forakslen. For at undgå uens slitage langs hele omkredsen af slidbanen anbefaler vi, at du med jævne mellemrum (ca. efter 7.500-10.000 kilometer) skifter dæk fra fordæk til bagdæk og omvendt.

Vredestein

Modtag vores seneste nyheder og opdateringer